BANC DEL TEMPS SAGRADA FAMÍLIA

Al llarg del 2010 es va realitzar, des de la TAULA DE SALUT del Pla Comunitari Sagrada Família, un diagnòstic per a detectar i prioritzar les necessitats vinculades a la salut de les persones que viuen i conviuen al barri Sagrada Família per, a partir d’aquestes, definir quins eren aquells temes vinculats amb la salut a treballar des de l’acció comunitària.

En l’elaboració d’aquest diagnòstic van participar associacions, serveis, veïns i veïnes, que van proposar, entre altres iniciatives, la creació d’un BANC DEL TEMPS (BdT) al barri per donar resposta a la necessitat de generar xarxes socials d’ajuda mútua, intercanviï coneixements i/o habilitats per a promoure el bon veïnatge i reforçar el sentiment de pertinença al barri, en definitiva per a tornar a ser Poblet .

El BdT Sagrada Família, comença a funcionar al novembre del 2010, amb el suport de l’Associació Salut i Família.

El Banc del Temps funciona sense diners. En aquest Banc únicament es pot ingressar temps que es retira en el moment de ser utilitzat. Una persona ofereix unes hores del seu temps prestant un servei que vol donar i, a canvi, pot demanar temps d’altres persones per resoldre necessitats puntuals , rebre formació, etc.

No es tracta d’un projecte de voluntariat, ja que el servei que es realitza es remunera amb hores. La unitat d’intercanvi en el Banc del Temps l’hora, independentment del servei que s’ofereixi o es rebi.
Cada persona ofereix allò que coneix o li agrada fer i, a canvi, pot demanar serveis d'altres socis i sòcies. El Banc del Temps es gestiona mitjançant un aplicatiu informàtic on cada persona pot trobar els serveis que pot sol•licitar i les dades de contacte de les persones que els ofereixen.
Els objectius son:
- Generar xarxes socials que propiciïn que la ciutadania es conegui, intercanviï coneixements i/o doni suport a aquelles persones que viuen soles o tenen necessitats puntuals que cobrir.
- Resoldre problemes de la vida diària relacionats, sobretot, amb l'atenció a les persones.

ACTIVITATS:

- Cada primer dijous de mes s’han realitzat reunions de la Secretaria del Banc del Temps.
- Cada tercer dilluns de mes s’han realitzat les trobades de socis i sòcies.
- Cada dimecres i dijous els membres de la secretaria realitzen tasques de gestió i atenció als socis i sòcies, així com a la ciutadania interessada en formar part del projecte BdT.

Per a més informació: http://bdtsagradafamilia.blogspot.com.es/