CAMÍ ESCOLAR, ESPAI AMIC EIXAMPLE

Comissió: 

QUÈ ÉS EL CAMÍ ESCOLAR?

El Camí Escolar és una estratègia educativa i una iniciativa de participació ciutadana per a millorar la seguretat i la mobilitat a l'entorn escolar i per afavorir la recuperació de l’espai públic.

L’objectiu és facilitar que els nens i les nenes puguin fer el camí a l’escola de manera autònoma, i a partir de certa edat, sense l’acompanyament d'un adult.


OBJECTIUS

 • Recuperar l'espai públic urbà com a lloc de convivència segura, fomentant els valors del civisme, la solidaritat i el respecte entre totes les persones.
 • Afavorir el desenvolupament integral dels infants, oferint-los eines per a créixer en autoestima i com a ciutadans.
 • Facilitar que els nostres nens i nenes vagin a l’escola d'una forma autònoma i
 • segura.
 • Proporcionar als infants possibilitats per a una coneixença profunda del seu entorn més proper.
 • Enfortir la comunicació i comprometre's en el bon funcionament de la xarxa veïnal (famílies, veïns i veïnes, comerciants, associacions...) com a mitjà per garantir els anteriors objectius.

ORGANITZACIÓ

El Camí Escolar s'organitza a partir de dos comissions de treball:

 • COMISSIÓ DE CENTRE: formada, en cada centre educatiu que participa del projecte, pels diferents representats de les AMPA i l’Equip Educatiu de l'escola, representats del districte de l'Eixample i de Gràcia, de l'Àrea de prevenció, Seguretat i Mobilitat i de l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona (IMEB).La seva funció és garantir i gestionar la continuïtat i identitat del projecte a cada centre.
 • COMISSIÓ CAMÍ ESCOLAR: impulsada pel Pla Comunitari del barri Sagrada Família i formada pels diferents representats de les AMPA i famílies, associacions del barri i l'IMEB.
  La seva tasca principal es posar en comú el treball realitzat a cada escola així com, organitzar i gestionar les accions comunitàries en relació a la difusió del projecte al barri.

QUI HI PARTICIPA?

 • El projecte del Camí Escolar engloba diferents col·lectius:
 • Els infants com a principal protagonistes i les seves famílies.
 • Equips docents, direccions i AMPA de les escoles implicades: Encants, Fructuós Gelabert, Marillac, Immaculada Vedruna, Tabor, Sagrada Família i Ramón Llull.
 • AVV Sagrada Família.
 • Associacions de comerciants i botigues al projecte, que s'identifiquen com a botigues amigues i serveixen de referent per als infants.
 • L'Ajuntament de Barcelona: Districte Eixample i Gràcia, l'Àrea de prevenció, seguretat i mobilitat, el servei d'Educació Viària de la Guàrdia Urbana & l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona (IMEB).

Per a més informació: http://w110.bcn.cat/portal/site/CaminsEscolars