COMISSIÓ DONES

Espai de traspàs d'informació, coordinació i coneixement mutu adreçat a les entitats, serveis i grups que treballen amb i per les dones al barri Sagrada família. Dita comissió, impulsada des de la Taula de Salut del Pla Comunitari Sagrada Família, neix al 2011, per a donar resposta a les necessitats detectades, pel que fa a les dones, al Diagnòstic de salut del barri, elaborat per la mateixa Taula de Salut.

QUE VOLEM ACONSEGUIR?

  • Consolidar un model de treball en xarxa, a partir del coneixement mutu, que permeti compartir i optimitzar els recursos existents i generar de nous.
  • Difondre, de manera significativa, la tasca que desenvolupen les entitats/serveis que treballen amb i per dones, en el barri, tant a nivell de ciutadania com entre els/les professionals del territori.
  • Promoure accions i activitats conjuntes que responguin a les necessitats i interessos de les dones

.
QUI FORMA PART DE LA COMISSIÓ DONES?

- Fundació Aroa, Associació Hèlia
- Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD-EIXAMPLE)
- Agència de Salut Pública de Barcelona –ASPB-
- Centre Cívic Sagrada Família
- Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família

Per a més informació de les accions i activitats organizades des de la Comissió Dones podeu consultar:
http://donessagradafamilia.net/

Imatge: 
Taula de Treball: