DONES EN XARXA

Comissió: 

Des de la Comissió de Dones s’impulsen accions i propostes de sensibilització i d’empoderament, així com es treballa per a generar un model de treball en xarxa fonamentat en els principis i bases metodològiques de l’acció comunitària.

Entenem per acció comunitària aquells processos de transformació (què fem?) que promouen i treballen les relacions entre els membres d’un determinat espai social (barri, col•lectiu, etc.) per aconseguir (per què ho fem?) una millora de les condicions de vida i convivència –el benestar quotidià- de les persones d’aquella comunitat, territori promovent (com ho fem?) el treball amb la comunitat per a que aquesta sigui protagonista de les seves transformacions.

Es realitzen dos cicles a l'any:

- DONA’T ESPAI, al voltant del 8 de març, Dia de la Dona Treballadora.

- DONES EN SO DE PAU, al voltant del 25 de novembre, Dia internacional contra les Violències de Gènere.

Tant en el DONA’T ESPAI com en el DONES EN SO DE PAU, s’evidencia el treball en xarxa que s’està realitzant des de la comissió, es promou el benestar i la salut integral de les dones i s’incorporà la perspectiva de gènere de manera tranversal, en el quotidià de totes les accions i no com quelcom excepcional.

Per a més informació podeu consultar el web de la Comissió: www.donessagradafamilia.net