Enllaços interessants


Entitat gestora del Pla Comunitari Sagrada Família:

AVV SAGRADA FAMÍLIA: http://www.avvsagradafamilia.net


Projectes impulsats des de les taules i comissions de treball del PDC:

BIBLIOGRAFIA AL VOLTANT DE L'ACCIÓ COMUNITÀRIA: