ENS CONEIXEM?

ENS CONEIXEM és un projecte conjunt entre diverses entitats i serveis que treballen al territori per a entendre i abordar la convivència en la diversitat del barri.

OBJECTIUS GENERALS:
- Facilitar espais de trobada al barri per a promoure el coneixement entre cultures i potenciar el diàleg intercultural al barri.
- Realitzar accions, comptant amb la col•laboració de les entitats, serveis i/o veïns/es del barri, per evidenciar els rumors i prejudicis existents al territori i com aquests son un obstacle per a la convivència.
- Facilitar recursos formatives en llengua castellana per a promoure la convivència.
- Apropar la cultura catalana a les persones nouvingudes.

Aquests objectius estratègics s’han concretat en diverses actuacions:

- FEM UN CAFÈ? ΚΑΦΈΣ? KAFFEE? KAFEI? COFFEE?

Tertúlies , obertes a tothom, on intercanviar sabers, anècdotes i experiències amb persones de procedències diverses. Cada tertúlia gira al voltant d’un tema suficientment quotidià i comú com per a que tothom pugui aportar i opinar.

Des del PDC I Biblioteca Sagrada Família, amb d’altres agents del barri (Associació de Veïns i Veïnes, Centre Cívic, etc.) es convida, a cada tertúlia, a persones de procedències diverses per a garantir que aquest és una espai de trobada multicultural.

Es parteix de la base que la clau per a que la convivència es produeixi està en parlar amb l’altre i enraonar amb aquells que tenen una visió estereotipada conseqüència, en la majoria del casos, de prejudicis i actituds discriminatòries fruit de l’augment de la diversitat sociocultural, a nivell de barri i ciutat

Des del Pla Comunitari, en col·laboració amb la Xarxa Dos Deu, també organitzem cursos de conversa en català i castellà per a persones nouvingudes. Per tant, també treballem en coordinació amb la Xarxa d'Acollida de l'Ajuntament de Barcelona.

D'altra banda, estem potenciant el treball en xarxa entre les diferents entitats, serveis i grups que treballen o volen treballar en l’àmbit de la interculturalitat al barri. Aquest treball es realitza en coordinació amb la Xarxa Antirumors, amb la qual col·laborem participant a la Comissió de Territori. Un dels objectius principals d'aquesta xarax serà donar a conèixer el Catàleg Antirumors: : el Catàleg ofereix gratuïtament a entitats, serveis, equipaments, centres educatius... de Barcelona un seguit d’activitats que, de manera lúdica i emprant diferents metodologies (teatrefòrum, tallers, xerrades, espectacles...), inciten a la reflexió entorn dels rumors, prejudicis i estereotips vinculats a la diversitat cultural.