VINCLES i eCULTURA

VINCLES té com a finalitat millorar la qualitat de vida de la gent gran del territori, alleugerint i transformant el seu sentiment de soledat, minvant el risc d’aïllament i deteriorament del seu estat de salut, mitjançant la promoció de la participació, la creació de xarxes, l’envelliment proactiu, la reparació de l’afectació psicosocial i el reforç dels seus vincles sociofamiliars. L’acció educadora s’estructura en sessions, dinamitzades per a professionals i persones voluntàries, així com sortides i activitats.

Organitza: Fundació Aroa

eCULTURA és un espai de trobada setmanal, adreçat a persones majors de 65 anys, amb interessos i inquietuds culturals, que tinguin ganes de conèixer i participar de les activitats que s’organitzen des dels diferents equipaments i serveis del territori i fer-ho amb grup, per tal d’ampliar o enfortir la seva xarxa social.

Organitza: Biblioteca Sagrada Família